Candle Design story

Candle Design založil v roku 2007 Mgr.art. Roman Ficek po ukončení štúdia na VŠVU v Bratislave v obore Produktový Design. Už počas štúdia experimentoval s parafínom, kde vznikla jeho prvá designová sviečka na stopke s názvom „Candle Trio“. Záujem o túto sviečku bol prvým impulzom pre vznik malej dielničky, kde sa tato sviečka začala vyrábať v malých sériach. Získavaním skúsenosti z oblasti materiálov a výroby sviečok sa začala rozširovať aj ponuka našich produktov. Na výrobu sviečok používame kvalitné parafíny, voskové zmesi a prírodné materiály, ktoré sú ekologické, pochádzajú z obnoviteľných zdrojov čím sú šetrné k prírode a teda aj k nám. Technológia výroby sviečok Candle Design je od prípravy foriem až po balenie ručnou prácou. Snažíme sa uchovávať postupy tohto remesla a transformovať ich do produktov so súčasným pohľadom na design a funkciu sviečky. Našim cieľom je budovať značku Candle Design, ktorá bude známa nielen svojim designom, ale aj kvalitou sviečok. Našou prioritou je spokojnosť zákazníka s našimi výrobkami, a preto neustále vyvíjame úsilie, aby sme ponúkli len kvalitné a originálne sviečky.